Dusky-chested Flycatcher

Myiozetetes luteiventris Order: Passeriformes Family: Tyrannidae (Tyrant Flycatchers)
Myiozetetes luteiventris Order: Passeriformes Family: Tyrannidae (Tyrant Flycatchers)

More Photos