Gray-backed Fiscal

Lanius excubitorius Order: Passeriformes Family: Laniidae (Shrikes)
Lanius excubitorius Order: Passeriformes Family: Laniidae (Shrikes)

More Photos