Mountain Elaenia

Elaenia frantzii Order: Passeriformes Family: Tyrannidae (Tyrant Flycatchers)
Elaenia frantzii Order: Passeriformes Family: Tyrannidae (Tyrant Flycatchers)

More Photos