Scaly-breasted Illadopsis

Illadopsis albipectus Order: Passeriformes Family: Pellorneidae (Ground Babblers and Allies)
Illadopsis albipectus Order: Passeriformes Family: Pellorneidae (Ground Babblers and Allies)

More Photos