White-crowned Manakin

Dixiphia pipra Order: Passeriformes Family: Pipridae (Manakins)
Dixiphia pipra Order: Passeriformes Family: Pipridae (Manakins)

More Photos