White-eared Ground-Sparrow

Melozone leucotis Order: Passeriformes Family: Emberizidae (Buntings and New World Sparrows)
Melozone leucotis Order: Passeriformes Family: Emberizidae (Buntings and New World Sparrows)

More Photos