White-lored Gnatcatcher

Polioptila albiloris Order: Passeriformes Family: Polioptilidae (Gnatcatchers)
Polioptila albiloris Order: Passeriformes Family: Polioptilidae (Gnatcatchers)

More Photos