White-tipped Swift

Aeronautes montivagus Order: Apodiformes Family: Apodidae (Swifts)
Aeronautes montivagus Order: Apodiformes Family: Apodidae (Swifts)

More Photos