White-winged Swallow

Tachycineta albiventer Order: Passeriformes Family: Hirundinidae (Swallows)
Tachycineta albiventer Order: Passeriformes Family: Hirundinidae (Swallows)

More Photos