Wire-tailed Swallow

Hirundo smithii Order: Passeriformes Family: Hirundinidae (Swallows)
Hirundo smithii Order: Passeriformes Family: Hirundinidae (Swallows)

More Photos