Black-tailed Gnatcatcher

Polioptila melanura Order: Passeriformes Family: Polioptilidae (Gnatcatchers)
Polioptila melanura Order: Passeriformes Family: Polioptilidae (Gnatcatchers)

Laura's Published Works

Radio Program

More Photos